محصولات و خدمات

سدیم ایده آل Sodium

سدیم ایده آل Sodium

قیمت : 199,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا PSA 96 T

پادتن علم الایزا PSA 96 T

قیمت : 330,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا LH 96 T

پادتن علم الایزا LH 96 T

قیمت : 230,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا FSH 96 T

پادتن علم الایزا FSH 96 T

قیمت : 230,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا پرولاکتین Prolactin PRL 96 T

پادتن علم الایزا پرولاکتین Prolactin PRL 96 T

قیمت : 230,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا میکروآلبومین 96 T

پادتن علم الایزا میکروآلبومین 96 T

قیمت : 430,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا CEA 96 T

پادتن علم الایزا CEA 96 T

قیمت : 329,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا B HCG (Rapid) 96T

پادتن علم الایزا B HCG (Rapid) 96T

قیمت : 240,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا GH 96 T

پادتن علم الایزا GH 96 T

قیمت : 340,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا FT4 Free T4 96 T

پادتن علم الایزا FT4 Free T4 96 T

قیمت : 295,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا FERRITIN 96 T

پادتن علم الایزا FERRITIN 96 T

قیمت : 339,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا TSH 192 T

پادتن علم الایزا TSH 192 T

قیمت : 427,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا (HP.Hybrid (IgA/IgG

پادتن علم الایزا (HP.Hybrid (IgA/IgG

قیمت : 420,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا T3 192 T

پادتن علم الایزا T3 192 T

قیمت : 427,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا T4 192 T

پادتن علم الایزا T4 192 T

قیمت : 427,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا H.Pylori IgG 96 T

پادتن علم الایزا H.Pylori IgG 96 T

قیمت : 345,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

اسپکلوم Small ایده آل

اسپکلوم Small ایده آل

قیمت : 2,450 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

اسپکلوم Large ایده آل

اسپکلوم Large ایده آل

قیمت : 2,450 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل Super Ferritin

ایده آل Super Ferritin

قیمت : 310,500 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل B-HCG (rapid) 192T

ایده آل B-HCG (rapid) 192T

قیمت : 357,300 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770