165

ست رنگ آمیزی 12 عددی با نگهدارنده فلزی pip

ست رنگ آمیزی 12 عددی با نگهدارنده فلزی pip

2,206,460 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پی پت پاستور مدرجPIP 3ml

پی پت پاستور مدرجPIP 3ml

800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکسpip 1/5 لیتری مدل cd

سفتی باکسpip 1/5 لیتری مدل cd

11,910 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 11/5 لیتری مدل pip  Ra

سفتی باکس 11/5 لیتری مدل pip Ra

43,450 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 9/5 لیتری مدل pip  Ra

سفتی باکس 9/5 لیتری مدل pip Ra

39,390 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 8/5 لیتری مدل pip  Ra

سفتی باکس 8/5 لیتری مدل pip Ra

33,690 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 4 لیتری مدل PIP  Ra

سفتی باکس 4 لیتری مدل PIP Ra

22,850 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 5/5 لیتری مدل pip  Ra

سفتی باکس 5/5 لیتری مدل pip Ra

28,200 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 4/5 لیتری مدل pip  Ra

سفتی باکس 4/5 لیتری مدل pip Ra

26,510 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 3/5 لیتری مدل pip  Ra

سفتی باکس 3/5 لیتری مدل pip Ra

18,970 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 2/5 لیتری مدل pip  Ra

سفتی باکس 2/5 لیتری مدل pip Ra

16,740 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 7 لیتری مدل  Rc plus

سفتی باکس 7 لیتری مدل Rc plus

26,850 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 6 لیتری مدل pip Rc plus

سفتی باکس 6 لیتری مدل pip Rc plus

22,560 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 4 لیتری مدل pip  Rc plus

سفتی باکس 4 لیتری مدل pip Rc plus

16,470 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 3 لیتری مدل pip  Rc plus

سفتی باکس 3 لیتری مدل pip Rc plus

13,990 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 2 لیتری مدل pip  Rc pluss

سفتی باکس 2 لیتری مدل pip Rc pluss

12,170 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 26.3 لیتری مدل pip  xL

سفتی باکس 26.3 لیتری مدل pip xL

127,450 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 25 لیتری مدل pip  Rb

سفتی باکس 25 لیتری مدل pip Rb

121,900 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 22 لیتری مدل pip Rb

سفتی باکس 22 لیتری مدل pip Rb

111,970 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سفتی باکس 12 لیتری مدل pip  cd

سفتی باکس 12 لیتری مدل pip cd

37,370 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770