118

بتا اچ سی جی رپید 192 تست

بتا اچ سی جی رپید 192 تست

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پرولاکتین (پی آر ال)

پرولاکتین (پی آر ال)

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت  میکروآلبومین بیونیک

کیت میکروآلبومین بیونیک

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت ال اچ کیو سی ال

کیت ال اچ کیو سی ال

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت  سی آ 19_9اتوبیو

کیت سی آ 19_9اتوبیو

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت اچ بی اس  آ جی 96 تست اتوبیو الایزا

کیت اچ بی اس آ جی 96 تست اتوبیو الایزا

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت ال اچ کیو سی اچ اتوبیو

کیت ال اچ کیو سی اچ اتوبیو

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت سی آ 15-3ا

کیت سی آ 15-3ا

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت اف اس اچ اتوبیوکمی

کیت اف اس اچ اتوبیوکمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت سی آ 19_9 کیو سی ال

کیت سی آ 19_9 کیو سی ال

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سی آ 15_3 کیو سی ال اتوبیو

سی آ 15_3 کیو سی ال اتوبیو

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

بتا اچ سی جی رپید 96 تست

بتا اچ سی جی رپید 96 تست

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت تشخیص سی ام وی آی جی جی 96 تست

کیت تشخیص سی ام وی آی جی جی 96 تست

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت  ان ترمینال پرو بی ان پی

کیت ان ترمینال پرو بی ان پی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت سی آ 19-9 کیو سی اچ

کیت سی آ 19-9 کیو سی اچ

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت ال اچ اتوبیو

کیت ال اچ اتوبیو

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت مامپس ویروس  نوواتک

کیت مامپس ویروس نوواتک

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

تست نفستا آی جی آ

تست نفستا آی جی آ

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پروژسترون کیو سی اچ

پروژسترون کیو سی اچ

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پروژسترون اتوبیو

پروژسترون اتوبیو

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770