کیت CHE پارس آزمون

کیت CHE پارس آزمون

CHE

دسته بندی محصول: سایر لوازم آزمایشگاهی
قیمت: 76,000 تومان / عدد
حداقل سفارش
+
-
ناموجود

اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﻣﺤﺪوده 0,2 ﺗﺎ 6 ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهمشخصات محصول

  • نام تجاری پارس آزمون
  • شماره مدل 22

توضیحات محصول

پارس آزمون CHE کیت

بهترین کیفیت،مناسبترین قیمت

تهیه کیت های پارس آزمون-یاسین طب تجهیز ایرانیان

**شرکت یاسین طب تجهیز ایرانیان عرضه کننده کیت های پارس آزمون با مناسبترین قیمت

  تهیه کیت های پارس آزمون از طریق شرکت یاسین طب تجهیز ایرانیان با رعایت زنجیره سرد

 

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﯿﺖ:

محدوده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﻣﺤﺪوده 0,2 ﺗﺎ 6 ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 6 ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 1 ﺑﻌﻼوه 1 ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی رﻗﯿﻖ و ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ در ﻋﺪد 2 ﺿﺮب ﺷﻮد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770