پادتن طب

دیسک نالیدیکسیک اسید NA پادتن طب

دیسک نالیدیکسیک اسید NA پادتن طب

قیمت : 12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک نیترو فورانتوئین FM پادتن طب

دیسک نیترو فورانتوئین FM پادتن طب

قیمت : 12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک ونکومایسین V پادتن طب

دیسک ونکومایسین V پادتن طب

قیمت : 12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک اریترومایسین E پادتن طب

دیسک اریترومایسین E پادتن طب

قیمت : 12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفالکسین CN پادتن طب

دیسک سفالکسین CN پادتن طب

قیمت : 12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفتریاکسون CRO پادتن طب

دیسک سفتریاکسون CRO پادتن طب

قیمت : 12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفکسیم CFM پادتن طب

دیسک سفکسیم CFM پادتن طب

قیمت : 12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محلول رنگامیزی پاپانیکلائو EA 50 پادتن طب 500ml

محلول رنگامیزی پاپانیکلائو EA 50 پادتن طب 500ml

قیمت : 119,600 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محلول رنگامیزی پاپانیکلائو OG6 پادتن طب 500ml

محلول رنگامیزی پاپانیکلائو OG6 پادتن طب 500ml

قیمت : 119,600 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک پنی سیلین P پادتن طب

دیسک پنی سیلین P پادتن طب

قیمت : 12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک کلیندامایسین CC پادتن طب

دیسک کلیندامایسین CC پادتن طب

قیمت : 12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک داکسی سایکلین D پادتن طب

دیسک داکسی سایکلین D پادتن طب

قیمت : 12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770