پارس آزمون(PARS AZMUN)

آلکالن فسفاتاز پارس آزمون

آلکالن فسفاتاز پارس آزمون

قیمت : 45,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت HDL-C پارس آزمون

کیت HDL-C پارس آزمون

قیمت : 177,000 تومان

حداقل سفارش : 1 بسته

کلسترول پارس آزمون Cholesterol

کلسترول پارس آزمون Cholesterol

قیمت : 58,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کلسیم آرسنازو پارس آزمون

کلسیم آرسنازو پارس آزمون

قیمت : 10,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیلی روبین دایرکت پارس آزمون

بیلی روبین دایرکت پارس آزمون

قیمت : 57,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیلی روبین توتال پارس آزمون

بیلی روبین توتال پارس آزمون

قیمت : 33,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

CPC کلسیم پارس آزمون

CPC کلسیم پارس آزمون

قیمت : 21,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت منیزیم پارس آزمون

کیت منیزیم پارس آزمون

قیمت : 90,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت تری گیلسیرید پارس آزمون(TG)

کیت تری گیلسیرید پارس آزمون(TG)

قیمت : 185,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت اوره دستگاهی پارس آزمون (UREA UV)

کیت اوره دستگاهی پارس آزمون (UREA UV)

قیمت : 72,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت اسید اوریک (TOOS) پارس آزمون

کیت اسید اوریک (TOOS) پارس آزمون

قیمت : 107,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت گلولز پارس آزمون

کیت گلولز پارس آزمون

قیمت : 29,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت TruLab N پارس آزمون

کیت TruLab N پارس آزمون

قیمت : 50,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت SGPT/ALT پارس آزمون

کیت SGPT/ALT پارس آزمون

قیمت : 90,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت لیپاز پارس آزمون Lipase

کیت لیپاز پارس آزمون Lipase

قیمت : 191,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت تشخیص کمی  GAMMA - GT

کیت تشخیص کمی GAMMA - GT

قیمت : 72,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت توتال پروتئین پارس آزمون

کیت توتال پروتئین پارس آزمون

قیمت : 15,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

آلفا آمیلاز پارس آزمون

آلفا آمیلاز پارس آزمون

قیمت : 96,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت (AST | GOT) پارس آزمون

کیت (AST | GOT) پارس آزمون

قیمت : 90,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت CHE پارس آزمون

کیت CHE پارس آزمون

قیمت : 76,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770