پارس آزمون(PARS AZMUN)

کراتینین پارس آزمون

کراتینین پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

آلفا آمیلاز پارس آزمون

آلفا آمیلاز پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت CHE پارس آزمون

کیت CHE پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت CK-NAC پارس آزمون CPK25ML

کیت CK-NAC پارس آزمون CPK25ML

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت گلولز پارس آزمون

کیت گلولز پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت منیزیم پارس آزمون

کیت منیزیم پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت CK-NAC پارس آزمون CPK100ML

کیت CK-NAC پارس آزمون CPK100ML

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت TruLab N پارس آزمون

کیت TruLab N پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت اسید اوریک (TOOS) پارس آزمون

کیت اسید اوریک (TOOS) پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

CPC کلسیم پارس آزمون

CPC کلسیم پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت تری گیلسیرید پارس آزمون(TG)

کیت تری گیلسیرید پارس آزمون(TG)

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت HDL-C پارس آزمون

کیت HDL-C پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 بسته

آلکالن فسفاتاز پارس آزمون

آلکالن فسفاتاز پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

بیلی روبین دایرکت پارس آزمون

بیلی روبین دایرکت پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت آلبومین پارس آزمون

کیت آلبومین پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت اوره دستگاهی پارس آزمون (UREA UV)

کیت اوره دستگاهی پارس آزمون (UREA UV)

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت CK-MB پارس آزمون

کیت CK-MB پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کلسترول پارس آزمون Cholesterol

کلسترول پارس آزمون Cholesterol

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت تشخیص کمی  GAMMA - GT

کیت تشخیص کمی GAMMA - GT

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت (AST | GOT) پارس آزمون

کیت (AST | GOT) پارس آزمون

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770