مونوبایند(MONOBIND)

مونوبایند الایزا STFR 96 T

مونوبایند الایزا STFR 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند کمی B HCG 192 T

مونوبایند کمی B HCG 192 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا 192 T

مونوبایند الایزا 192 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا T.UP T3-Uptake 96 T

مونوبایند الایزا T.UP T3-Uptake 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند کمی Free PSA

مونوبایند کمی Free PSA

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا Ferritin 96 T

مونوبایند الایزا Ferritin 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند کمی 17OH Progesterone

مونوبایند کمی 17OH Progesterone

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا PTH 96 T

مونوبایند الایزا PTH 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند کمی FT4 Free T4 96 T

مونوبایند کمی FT4 Free T4 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا  96 T

مونوبایند الایزا 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا کنترل هورمون نرمال

مونوبایند الایزا کنترل هورمون نرمال

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا B HCG XR 192 T

مونوبایند الایزا B HCG XR 192 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا کورتیزول CORTISOL 96 T

مونوبایند الایزا کورتیزول CORTISOL 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا استرادیول

مونوبایند الایزا استرادیول

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند کمی LH

مونوبایند کمی LH

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا Anti-H.pylori-IgA 96 T

مونوبایند الایزا Anti-H.pylori-IgA 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند M الایزا B HCG 192 T

مونوبایند M الایزا B HCG 192 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند کمی H.pylori.A

مونوبایند کمی H.pylori.A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایز Progesterone 96 T

مونوبایند الایز Progesterone 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا T3 96 T

مونوبایند الایزا T3 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770