دارواش(DARVASH)

کیف حمل و نقل (لوله*نمونه*خون*دارو)

کیف حمل و نقل (لوله*نمونه*خون*دارو)

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت 3 قسمتی بایل/بلاد/نمک6/5 درصد دارواش

محیط کشت 3 قسمتی بایل/بلاد/نمک6/5 درصد دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

خون گوسفندی دارواش

خون گوسفندی دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت EMB تک خانه  8 سانت دارواش

محیط کشت EMB تک خانه 8 سانت دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط سه قسمتی بلاد/سابرو / EMB دارواش

محیط سه قسمتی بلاد/سابرو / EMB دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش epidermidis ATCC:12228 اپیدرمایدیس دارواش

سوش epidermidis ATCC:12228 اپیدرمایدیس دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش سالمونلا دارواش

سوش سالمونلا دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش Klebsiella Pneumoniae ATCC:13883 دارواش

سوش Klebsiella Pneumoniae ATCC:13883 دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کشت خون اطفال دارواش

کشت خون اطفال دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش ATCC:12022 شیگلا دارواش

سوش ATCC:12022 شیگلا دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش E.coli ATCC:25922 دارواش

سوش E.coli ATCC:25922 دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت MR - VP دارواش

محیط کشت MR - VP دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش 1ml دارواش

پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش 1ml دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت KIA دارواش

محیط کشت KIA دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش EN.FAECALIS ATCC:29212 انتروکوک فسالیس دارواش

سوش EN.FAECALIS ATCC:29212 انتروکوک فسالیس دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش انتروکوک گلاسه دارواش

سوش انتروکوک گلاسه دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت EMB سه خانه دارواش

محیط کشت EMB سه خانه دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت BHI آگار دارواش

محیط کشت BHI آگار دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت OF با پایه مالتوز دارواش

محیط کشت OF با پایه مالتوز دارواش

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770