بهارافشان(BAHAR afshan)

سوش میکروبی (لیوفیلیزه) بهارافشان

سوش میکروبی (لیوفیلیزه) بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

آنتی سرم یرسینیا انتروکولتیکا بهارافشان

آنتی سرم یرسینیا انتروکولتیکا بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوپ پلاستیکی استریل بهارافشان

لوپ پلاستیکی استریل بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

استاندارد کدئین بهارافشان

استاندارد کدئین بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

آلبومین 22% گاوی ALBUMIN بهارافشان

آلبومین 22% گاوی ALBUMIN بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

ادجوانت ناقص فروند بهارافشان

ادجوانت ناقص فروند بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اسپری ضد عفونی کننده دست بهارافشان

اسپری ضد عفونی کننده دست بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

محلول همولیزان بهارافشان

محلول همولیزان بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش شیگلا (لیوفیلیزه) Sh. Flexneri ATCC:12022 بهارافشان

سوش شیگلا (لیوفیلیزه) Sh. Flexneri ATCC:12022 بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

استاندارد مرفین - کدئین  بهارافشان

استاندارد مرفین - کدئین بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

معرف اوانزبلو برای ایمونوفلورسانس بهارافشان

معرف اوانزبلو برای ایمونوفلورسانس بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

استاندارد (مت) متا آمفتامین  بهارافشان

استاندارد (مت) متا آمفتامین بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش میکروبی (لیوفیلیزه)  استروپتوکوک بهارافشان

سوش میکروبی (لیوفیلیزه) استروپتوکوک بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش میکروبی (لیوفیلیزه) H.in  uenzae ATCC:9006 بهارافشان

سوش میکروبی (لیوفیلیزه) H.in uenzae ATCC:9006 بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت جداسازی متادون بهارافشان

کیت جداسازی متادون بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

TLCاسیدهای آمینه (آنالیز اسیدهای آمینه به روش TLC)

TLCاسیدهای آمینه (آنالیز اسیدهای آمینه به روش TLC)

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

معرف تست کاتالاز آب اکسیژنه H2O2 بهارافشان

معرف تست کاتالاز آب اکسیژنه H2O2 بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پلاسمای کنترل انعقادی Level 2 لیوفیلیز بهارافشان

پلاسمای کنترل انعقادی Level 2 لیوفیلیز بهارافشان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770