پادتن علم(PADTAN ELM)

پادتن علم الایزا T3 192 T

پادتن علم الایزا T3 192 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا CA125 96 T

پادتن علم الایزا CA125 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا FT3 Free T3 96 T

پادتن علم الایزا FT3 Free T3 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا T4 192 T

پادتن علم الایزا T4 192 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا آلفافتوپروتئین AFP 96 T

پادتن علم الایزا آلفافتوپروتئین AFP 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا TSH Neonatal Screening 96 T

پادتن علم الایزا TSH Neonatal Screening 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا PKU Neonatal Screening 96T

پادتن علم الایزا PKU Neonatal Screening 96T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا (HP.Hybrid (IgA/IgG

پادتن علم الایزا (HP.Hybrid (IgA/IgG

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا GH 96 T

پادتن علم الایزا GH 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا TSH Neonatal Screening 192 T

پادتن علم الایزا TSH Neonatal Screening 192 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا B HCG (Rapid) 96T

پادتن علم الایزا B HCG (Rapid) 96T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا TSH 96 T

پادتن علم الایزا TSH 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا TSH 192 T

پادتن علم الایزا TSH 192 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا FERRITIN 96 T

پادتن علم الایزا FERRITIN 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا PSA 96 T

پادتن علم الایزا PSA 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا PSA 96 T

پادتن علم الایزا PSA 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا پرولاکتین Prolactin PRL 96 T

پادتن علم الایزا پرولاکتین Prolactin PRL 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا FSH 96 T

پادتن علم الایزا FSH 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا T4 96 T

پادتن علم الایزا T4 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا T3 96 T

پادتن علم الایزا T3 96 T

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770